Home > Wie we zijn > Leiding

Leiding van de gemeente


Evangelische kerk Westland (officieel: Evangelische Gemeente Parousia Naaldwijk) is een zelfstandige gemeente. We werken samen met een landelijke verband van evangelische gemeenten: ABC gemeenten. Dit staat voor Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten.

De gemeente staat onder leiding van oudsten en diakenen. De oudstenraad legt verantwoording af aan de gemeente tijdens gemeentevergaderingen. De voorganger maakt deel uit van de oudstenraad.

Op praktisch vlak worden veel zaken geregeld door coördinatoren. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het pastoraat, gebedswerk, kinderwerk, jongerenwerk, zang en muziek en het kringenwerk

 
thuis bij god_670.jpg